ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν μιά μεγάλη ομάδα επεμβάσεων που σχετίζονται με παθήσεις των βλεφάρων που οι συχνότερες είναι το Εκτρόπιον(εικ.1),το Εντρόπιον(εικ. 2), οι όγκοι των βλεφάρων(εικ. 3), τα Ξανθελάσματα(εικ.4) κ.α. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος συνοδεύεται πάντα και από αισθητική αποκατάσταση του βλεφάρου ούτως ώστε στην εμφάνιση ουδόλως να διαφέρει από ένα φυσιολογικό βλέφαρο. 

        εικ. 1

εικ. 2

εικ. 4

εικ. 3