Επεμβάσεις με Laser.

Το Ex. Laser ανήκει στην κατηγορία των μη ορατών Υπεριωδών ακτίνων μήκους

κύματος 193μ.

Εχει αποδειχθεί κατ’επανάληψη ότι δεν έχει απολύτως καμμία καρκινογόνο δράση

στα ανθρώπινα κύταρρα.
Αφαιρώντας ιστό σμιλεύει τον Κερατοειδή και διορθώνει Μυωπία,Υπερμετρωπία

και Αστιγματισμό.
Μετά την εφαρμογή του Laser το τραύμα καλύπτετα απο ειδικό μαλακό Φακό επαφής, ο οποίος αφαιρείται με την ολοκλήρωση της επούλωσης, που συνήθως δεν ξεπερνά τις 5 μέρες.

Μετά την επούλωση του τραύματος επιτρέπεται οποιαδήποτε δραστηριότητα και δεν ισχύει πλέον καμμία προφύλαξη, οπότε επιτρέπεται η επιστροφή στην εργασία.

Τις πρώτες 4 μέρες μετά την επέμβαση που συνήθως είναι ανώδυνες, μπορεί ενίοτε να εμφανισθεί μερική φωτοφοβία ή αίσθημα ξένου σώματος που είναι όμως απολύτως ανεκτά.

Ο μοναδικός κίνδυνος είναι η πιθανή μόλυνση του τραύματος, όσο παραμένει ανοικτό δηλαδή τις πρώτες 4 μέρες απαιτείται η ενστάλλαξη σταγόνων αντιβίωσης γιά προληπτικούς λόγους.

Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται από την είσοδο έως την έξοδο από το χειρουργείο, δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά για τα δύο μάτια, ενώ η όλη διαδικασία είναι παντελώς ανώδυνη. 

Γίνεται με τοπική αναισθησία σταγόνων και η αποκατάσταση της όρασης επιτυγχάνεται σταδιακά, ξεκινώντας απο τα 5/10 αμέσως μετά την επέμβαση και φθάνοντας τα 10/10 μετά από 10-15 μέρες.

Τι διορθώνει το Laser;
Οι θεραπευτικές εφαρμογές του Laser δεν είναι απεριόριστες. Κατά κανόνα διορθώνουν Μυωπία μέχρι 10 δπτ., Υπερμετρωπία και Αστιματισμό έως 6.0 δπτ. καθώς επίσης και επιφανειακές θολερότητες του Κερατοειδή που επηρεάζουν την ευκρίνεια της όρασης (PTK).
Τέλος μπορούν να διορθώσουν την Πρεσβυωπία με την τεχνική monovision, αλλά υπό προυποθέσεις.
Για το λόγο αυτό απαιτείται επισταμένη προεγχειρητική μελέτη για την επιλογή του πλέον κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος, το οποίο απο ασθενή σε ασθενή διαφοροποιείται και ποικίλλει.


Lasik-Laser-Eye-Surgery-Information.jpg

ΣΜΙΛΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ με LASER